Intencje Mszy Świętych

INTENCJE MSZALNE: 11 – 17 X 2021 r.

Poniedziałek:

11.10.

godz.

6.30:

1) O bł. Boże dla mieszkańców od IV ołtarza na Boże Ciało-

     ulice: Zacisze, Topolowa i Bukowa

2) + Maria Irzyk – od syna Stanisława

18.00:

1) Za zmarłych dziadków – od Jacka i Jadwigi Dziurowskich

2) + Jan Strzeboński – od Marii Homel i rodziny Pulchny

3) + Bolesława Mielecka

Wtorek:

12.10.

godz.

6.30:

1) O przymnożenie wiary i potrzebne łaski dla Wojciecha

2) + Teresa Bujas - w 2 r. śm.

18.00:

1) + Anna Podbiera - w 2 r. śm.

2) + Irena Płachta – intencja z pogrzebu

Środa:

13.10.

godz.

6.30:

1) + Jerzy Kuc

2) + Andrzej Szczyglewski - intencja z pogrzebu

18.00:

1) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Małgorzaty i

     Włodzimierza za wstawiennictwem MB Nieust. Pomocy i     

     bł. Anieli Salawy

2) + Jadwiga i Franciszek Baran

Czwartek:

14.10.

godz.

6.30:

1) Za naszych kapłanów, o świętość, odwagę i mądrość

2) + Feliks Matys, Zofia ż.

18.00:

1) + Kazimierz Lenczowski – w 30 r. śm.

2) O bł. Boże, potrzebne łaski, dary Ducha Św., opiekę           

    Matki Bożej dla Karola w dniu urodzin

Piątek:

15.10.

godz.

6.30:

1) + Stanisław Pałka - intencja z pogrzebu

2) + Michał Matys, Krystyna ż.

18.00:

1) + Helena Galas, Michał m.- w 41 r. śm., Gabriela wnuczka

2) + Rozalia Marek – w 2 r. śm.

Sobota:

16.10.

godz.

6.30:

1) + Michalina Matoga – od córki Bożeny z mężem

2)  + Mariusz Zając i Helena

18.00:

1) + Jan Urbanik i zm. rodzice – w 20 r. śm.

2) + Wiesław Pamuła – w 8 r. śm.

Niedziela:

   17.10.

godz.

6.30:

+ Stanisław Strzebak – w 10 r. śm., Julia ż., i wszyscy zmarli z

    rodziny

8.00:

+ Józef Siatka – w 14. r. śm.

9.30:

O zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski dla Małgorzaty w 18 r.  

urodzin

11.30:

 Za parafian

16.00:

1) + Stanisław Suder - w 4 r. śm.

2) + Tadeusz Rogala, Rozalia Marek – w 2 r. śm.