Intencje Mszy Świętych

INTENCJE MSZALNE: 25 – 30 X 2021 r.

Poniedziałek:

25.10.

godz.

6.30:

1) + Tadeusz Pilch

2) + + Stefania i Kazimierz Suder, Józef i Zofia Podgórny

3) O szczęśliwe rozwiązanie dla Lucyny i życie i zdrowie dla          

     dzieci za przyczyną bł. Anieli Salawy

18.00:

1) + Czesław Siatka – od zarządu OSP w Sieprawiu

2) + Jan Tylek – od syna Tomasza z rodziną

Wtorek:

26.10.

godz.

6.30:

1) + Zygmunt Woźniakowski – od rodziny Dobrzanowskich

2) + Zofia Suder, Stanisław mąż – w r. śm.

18.00:

1) + Ignacy Bujas – od Ewy i Andrzeja Chlebdów

2) + Józef Cygan – intencja z pogrzebu

Środa:

27.10.

godz.

6.30:

1) + Marcin Oramus - intencja z pogrzebu

2) + Józefa Siatka, Zygmunt mąż i ich rodzice – od rodziny

                                                                                           Majków

18.00:

1) + Janina Machaj - intencja z pogrzebu

2) + Stanisław i Irena Dyrda – w 7 r. śm.

Czwartek:

28.10.

godz.

6.30:

1) + Weronika Lenczowska - intencja z pogrzebu

2) + Stefania Suder – w 48 r. śm., Kazimierz mąż, s. Bronisława

        córka

18.00:

1) + Władysław Kowalczyk – w 1 r. śm.

2) O umocnienie  wiary Celiny i Tadeusza za wstawiennictwem św. patronów, św. o. Pio i bł. Anieli Salawy

Piątek:

29.10.

godz.

6.30:

1) + Jan Król – w 2 r. śm.

2) + Tadeusz Salawa, Kazimiera żona, Zbigniew brat oraz ich  

        rodzice

18.00:

1) + Sebastian Pilch – od rodziny Pilchów

2) + Eleonora i Jan Nowak, Maria i Stanisław dziadkowie

Sobota:

30.10.

godz.

6.30:

1) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla firmy „Carpatia” w 30    

    r. założenia

2) + Czesław Siatka – od rodziny Świdowskich

18.00:

1) + Czesław Kowalczyk – w 1 r. śm.

2) + Stanisław Siatka – w 39 r. śm., Katarzyna Siatka – w 4 r. śm. i  

       zm. z rodziny Półtoraków i Kapustów

Niedziela:

   31.10.

godz.

6.30:

+ Stefania Salawa – w 30 r. śm., Leon mąż, Jan i Józef synowie

8.00:

+ Tadeusz Matoga

9.30:

+ Jan Szczurek – 9 r. śm.

11.00:

+ Za Parafian

16.00:

+ Józef Kurek, Zofia żona i ich rodzice