Intencje Mszy Świętych

INTENCJE MSZALNE: 31 X – 6 XI 2016 r.

 

Poniedziałek:

godz.

6.30:

1) +Jan +Katarzyna +Stefania +Mieczysław +Piotr +Franciszek

    +Józef +Władysława z rodziny Radzik -od rodziny Wyszowatki.

2) +Maria Raszewska 1 r. śm.

18.00:

+Tadeusz Baran -od Renaty Kozioł.

Wtorek:

godz.

6.30:

+Stefan Wielgus +Witold s.

8.00:

+Tadeusz Cygan 16 r. śm. +Franciszka ż. +Tadeusz s. +Maria c.

9.30:

+Leon Salawa +Stefania ż. +Józef +Jan synowie

11.00:  

+Stefania +Alojzy Orzechowscy.

14.00:

ZBIOROWA: Za dusze zmarłych.

Środa:

godz.

6.30:

8.00:

+Tadeusz Wielgus -od Mirosława z rodziną.

+Jan Sałach.

17.00:

+Jan +Helena +Stanisław +Danuta Chorobik.

Czwartek:

 

 

godz.

6.30:

 

1) +Stefan Baran +Antonina ż .+Marian i +Piotr synowie.

2) +Anna Chlebda – od męża Stanisława.

17.00:

1) +Aniela Mika +Jan m. +Stanisław s. ++z rodziny Góralików.

2) +Tomasz Rogoda – od teściowej.

Piątek:

godz.

6.30:

+Aleksandra (fem.) Baran -od córki Ewy z mężem.

17.00:

+Bernard Matoga -od sąsiadów Komorowskich.

Sobota:

godz.

6.30:

+Zofia Dziektarz – od rodziny Dziektarz z Sieprawia.

8.00:

Kościół Św. Marcina: O błog. Boże dla Członków Kołą Łowieckiego PONOWA i o wieczne zbawienie zmarłych członków Koła.

17.00:

1) +Fryderyk Szablowski 10 r. śm. +Anna ż.

2) +Stanisław Sołtys +Maria ż. +Elżbieta c.

Niedziela:

godz.

6.30:

+Franciszek Przęczek +Maria ż.

8.00:

+Natalia Sułowska +Tadeusz m. ++rodzice.

9.30:

 +Jan Bujas +Anna ż. +Marcin wnuk.

11.00:

25 lecie ślubu BARBARY i ADAMA DOBOSZ -dziękczynna za wszystkie łaski, za  szybki powrót do zdrowia Oliwii, prośba o dalszą Opiekę Bożą.

16.00:

+Helena +Czesław Sawiccy +Henryka (fem.) +Stefan Kwiatkowscy +Urszula Maksymilian Urbańscy.