Intencje Mszy Świętych

INTENCJE MSZALNE: 20 – 26 V 2019

 

Poniedziałek:

godz.

6.30:

O łaskę dobrego i godnego przyjmowania Komunii Świętej dla Antosia i wszystkich dzieci obchodzących I rocznicę Komunii Świętej.

18.00:

1) +Eleonora Pilch +Piotr m. +Maria c. +Tadeusz s.

2) +Jolanta Chorobik -od koleżanki Renaty Baran.

Wtorek:

godz.

 6.30:

1) +Jan Bętkowski +Teresa ż.

2) +Maria Pitala 4 r. śm. +Karolina Pitala +Józef Pitala.

18.00:

1) W 70 rocznicę urodzin Danuty Pyrdek – o Błogosławieństwo  

     Boże na dalsze lata i o opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i dzieci

2) +Robert Kominiak.

Środa:

godz.

  6.30:

+Józef 12 r. śm. +Krystyna ż.

18.00: 

1) O Błogosławieństwo Boże dla Członkiń Róży zelatorki Stasi   

    Kurek.

2) +Roman Rozkrut.

Czwartek:

 

godz.

 6.30:

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00:

1) +Antonina Litwa +Józef m. w 5 r. śm. -od córki Zofii z mężem

     Stanisławem i dziećmi.

2) +Józefa (fem.) Czerwień 11 r. śm. +Franciszek m. +Helena c.

Piątek

godz.

6.30:

+Józefa (fem.) Konarska 3 r. śm.

18.00:

+Wojciech Matoga 23 r. śm.

Sobota:

godz.

6.30:

W 10 rocznicę ślubu Jana i Władysławy Paluch – dziękczynna
z prośbą o dalsze Boże łaski.

18.00:

1) +Władysława (fem.) Figiel +Józef m.

2) +Marian Grabowski 7 r. śm.

Niedziela:

godz.

6.30:

+Józef Oramus +Stanisława ż.

8.00:

O zdrowie i potrzebne łaski dla Łukasza z okazji urodzin.

9.30:

+Antonina Siatka +Henryk m.

11.00:

ZA PARAFIAN.

16.00:

+Antonina Szczurek 15 r. śm. +Kazimierz m.