Intencje Mszy Świętych

INTENCJE MSZALNE: 7 – 13 X 2019

 

Poniedziałek:

godz.

6.30:

1) +Wacław Dobosz -od sąsiadów Bielów i Pieszczyńskich.

2) +Rozalia Łukasik +Edward s.

18.00:

1) O Błogosławieństwo Boże dla Członkiń Róży zelatorki

    śp. Stasi Kurek.

2) O Błogosławieństwo Boże dla mieszkańców przygotowujących

     I Ołtarz na Boże Ciało i o Opiekę Bł. Anieli Salawy.

Wtorek:

godz.

 6.30:

1) +Jan Kulerz -od córki z mężem i rodziną.

2) +O. Stefan Matoga w 2 miesięcznicę śmierci.

18.00:

1) + Anna Ożóg 7 r. śm.

2) + Wiktoria Molus +Anna i +Michał.

Środa:

godz.

 6.30:

+Antonina Depta.

18.00: 

1) +Janina Pitala -od Danuty i Ireneusza z córkami.

2) +Katarzyna Nawała.

     Czwartek:

 

godz.

 6.30:

+Adam Ptak -od żony i dzieci.

18.00:

1) +Maria Pitala.

2) +Józefa (fem.) Mardyła w r. śm.

Piątek

godz.

6.30:

+ Ryszard Marszałek -od Zbigniewa z rodziną.

18.00:

+Jan Urbanik w 18 r. śm. i ++z rodziny.

Sobota:

godz.

 6.30:

+Anna Orzechowska -od męża Stanisława.

18.00:

1) +Edward Gwóźdź.

2) +Ryszard Dziura.

Niedziela:

godz.

6.30:

+ Stanisław Woś +Józefa ż.  w 18 r. śm.

8.00:

+ Jolanta Chorobik -od przyjaciół Zosi.

9.30:

+Klemens Matoga +Stefania ż. +Józefa c.

11.00:

ZA PARAFIAN.

16.00:

+Zofia i +Henryk Salawa, +Joanna i +Józef Tomica +Katarzyna Antończyk.