Intencje Mszy Świętych

INTENCJE MSZALNE: 14 – 20 X 2019

 

Poniedziałek:

godz.

6.30:

+Józefa (fem.) Matoga -od wnuczki Joanny z rodziną.

18.00:

1) +Piotr Pilch w r. śm. +Eleonora ż. +Maria c. +Tadeusz s.

2) Za duszpasterzy parafii w Sieprawiu.

3) W intencji Róży zelatorki Janiny Grochol, o Opiekę Matki Bożej   

    Różańcowej nad członkiniami Róży i ich rodzin.

Wtorek:

godz.

 6.30:

+Antonina Depta.

18.00:

1) + Cecylia Przęczek – od wnuczki Sylwii z mężem i dziećmi.

2) + Franciszek Czerwień 17 r. śm. +Józefa ż +Helena c.

Środa:

godz.

 6.30:

+Władysław +Helena Róg.

18.00: 

1) +Weronika Siatka -od syna Andrzeja z rodziną.

2) W 10 rocznicę ślubu Lidii i Łukasza Kurleto.

     Czwartek:

 

godz.

 6.30:

+Władysława (fem.) Wielgus +Michał m. w 8 r. śm.

18.00:

1) +Zofia Gibas.

2) Dziękczynna w 49 rocznicę ślubu Anny i Ryszarda, z prośbą

     o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny.

Piątek

godz.

6.30:

1) +Barbara Stryszowska -od córki Klaudii z rodziną.

2) O uzdrowienie Martyny, przez wstawiennictwo Bł. Anieli

     Salawy.

18.00:

+Anna Suder ++rodzice i ++bracia.

Sobota:

godz.

 6.30:

+Stanisława (fem.) Kurek.

18.00:

+Szafarski Tadeusz -od Kazimierza z żoną Krystyną i dziećmi.

Niedziela:

godz.

6.30:

+ Cecylia Przęczek -od syna Józefa z żoną.

8.00:

O Błogosławieństwo Boże dla Jana Dyrdy w rocznicę urodzin.

9.30:

+Stanisław Suder w 2 r. śm.

11.00:

W intencji dzieci „dzisiaj ochrzczonych”.

16.00:

+Maria Grabowska 4 r. śm. +Władysław m.