4 Niedziela Wielkiego Postu

W tym tygodniu, od środy do niedzieli, będziemy przeżywać REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE.

Czytaj więcej...

3 Niedziela Wielkiego Postu

Za dziesięć dni /środa 2 kwietnia/ rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne. W dniu rozpoczęcia /2 IV./, odwiedziny chorych w domach, od godz. 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych na wizytę z posługą sakramentalną.

Czytaj więcej...

2 Niedziela Wielkiego Postu

Piątek - trzeci piątek. Kontynuacja JERYCHA W SIEPRAWIU. 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00 i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Zakończenie JERYCHA, o godz. 21 Apelem Jasnogórskim. 
Wszyscy są zaproszeni do Jerycha w Sieprawiu Przyjdź na chwilę wyciszenia i modlitwy u Chrystusa Eucharystycznego.
DROGA KRZYŻOWA W PIĄTEK: 16.00 –DZIECI,
17.30 –DOROSLI,
20.00 –MŁODZIEŻ;

Czytaj więcej...

1 Niedziela Wielkiego Postu

Msze Święte – jak zwykle. Po południu: godz. 15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym; 16.00 – Msza Święta.
*Za udział w Gorzkich żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, czyli trzeba być po sakramentalnej spowiedzi, mieć pragnienie nie grzeszenia więcej i pomodlić się w intencji Ojca Świętego.

Czytaj więcej...

8 Niedziela Zwykła

ŚRODA POPIELCOWA. Początek Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msze Święte z obrzędem posypania głowy popiołem o godz. 6.30 i 17.00 oraz w Olszowicach – o godz. 18.00.

Czytaj więcej...

7 Niedziela Zwykła

Dzisiaj – drugi dzień CZTERDZIESTOGODZINNEGO NABOŻEŃSTWA. Czas Adoracji  po ósemce do rozpoczęcia Mszy Świętej o godz. 9.30 oraz po Sumie do godz. 16.00.

Czytaj więcej...

6 Niedziela Zwykła

Dzisiaj rozpoczynamy CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO, które będzie trwało przez trzy kolejne niedziele poprzedzające Wielki Post. Wystawienie Najświętszego Sakramentu z zaproszeniem do ADORACJI po Mszy Świętej ósemce do 9.30 i po sumie do 16.00. Od 15.30 półgodzinna wspólna Adoracja. To nabożeństwo ma charakter pokutny i wynagradzający.

Czytaj więcej...

Pielgrzymka do Chorwacji i Medjugorie

Drodzy Pielgrzymi!

Spotkanie popielgrzymkowe odbędzie się 10 października (sobota), rozpoczęcie Mszą św. o godz. 16.00.

5 Niedziela Zwykła

W przyszłą niedzielę, na Sumie, uroczyste udzielenie sakramentu chrztu świętego. *Rozpoczęcie CZTERDZIESTOGODZINNEGO NABOŻEŃSTWA /16 lutego/. Będzie ono trwało przez trzy kolejne niedziele poprzedzające Wielki Post.  Wystawienie Najświętszego Sakramentu będzie po Mszy Świętej o godz. ósmej – do rozpoczęcia Mszy Świętej o godz. 9.30 oraz po sumie, do godz. 16.00. Ostatnie pół godziny – adoracja wspólna pod przewodnictwem kapłana. Czterdziestogodzinne nabożeństwo ma charakter pokutny, wynagradzający za grzechy nasze i całego świata.

Czytaj więcej...

Święto Ofiarowania Pańskiego

Ukończona została Wizyta Duszpasterska. Składamy serdeczne podziękowanie za przyjęcie nas w swoich domach, za wspólną modlitwę oraz złożone dary, które w znacznej części zostają przekazane na potrzeby ogólnokościelne. Naszym podziękowaniem będzie Msza Święta w intencji wszystkich, którzy przyjęli Wizytę Duszpasterską – w przyszłą niedzielę, na Sumie /11.00/.

Czytaj więcej...