Bierzmowanie

  1. Zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Katechetycznego do bierzmowania przystępują uczniowie klasy trzeciej gimnazjum po wcześniejszym przygotowaniu. Przygotowanie to obejmuje dwa okresy:
  1. Przybliżony termin bierzmowania to maj lub czerwiec każdego roku.

  2. Kandydat do sakramentu bierzmowania ochrzczony poza parafią jest zobowiązany do jak najszybszego dostarczenia odpisu z księgi chrztów, będącego dowodem przyjętego sakramentu.

  3. Jeśli kandydat do bierzmowania zaniedbał przygotowanie w wyznaczonym dla niego roku katechizacji – przygotowuje się do bierzmowania indywidualnie prowadzony przez duszpasterza.