Multimedia    
Wiadomości Sanktuarium Aniela Salawa Multimedia Parafia Msze Święte Kontakt
 

III Zakon Franciszkański - Spotkanie Grupy z o. Oswaldem

Franciszkański Zakon Świeckich, jest stowarzyszeniem, którego członkowie żyjąc w świecie uczestniczą w duchu pierwszego instytutu zakonnego, pod kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej , doskonałości" (kan. 303); Założycielem FZŚ był w 1221 r. Św. Franciszek z Asyżu, który nadał mu regułę opracowaną przy pomocy kard. Hugolina, zatwierdzoną przez pap. Honoriusza III . Spotyka się różne nazwy: Franciszkański Zakon Świeckich, Świecka Rodzina Franciszkańska, III Zakon św. Franciszka, Wszystkie te nazwy dotyczą tego samego stowarzyszenia wiernych, które do 1978 r. nosiło nazwę III Zakon św. Franciszka (TZF), a po zatwierdzeniu nowej Reguły (24 czerwca 1978 r.) przez Ojca Świętego Pawła VI nosi nazwę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, w skrócie FZŚ.

Głównym celem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, (FZŚ) jest dążenie do doskonałości i podejmowanie dzieł apostolskich w duchu franciszkańskiej rodziny zakonnej. Franciszkański Zakon Świeckich kieruje się ogólnym prawem Kościoła i prawodawstwem własnym (reguła, konstytucje generalne, statuty partykularne). Opiekę duchową nad nimi Kościół powierzył przełożonym Pierwszych Zakonów. Podstawową komórką FZŚ jest wspólnota miejscowa przy kościele franciszkańskim lub diecezjalnym. Wspólnoty miejscowe z jednego terenu (w Polsce na terenie metropolii kościelnej lub diecezji) tworzą wspólnotę regionalną. Wspólnoty regionalne tworzą wspólnotę narodową, a wspólnoty narodowe - wspólnotę międzynarodową, która utożsamiana jest z całym Franciszkańskim Zakonem Świeckich. Wspólnotą na każdym poziomie kieruje rada wspólnoty (miejscowej, regionalnej, narodowej,
międzynarodowej) z Przełożonym Wspólnoty.

Kandydat do FZŚ winien:
- wyznawać wiarę katolicką i prowadzić życie sakramentalne
- żyć w łączności z Kościołem (słuchać i wypełniać zalecenia Kościoła i Jego Pasterzy),
- cieszyć się dobrą opinią moralną (wystawioną przez ks. Proboszcza),
- okazywać wyraźne oznaki powołania (zainteresowanie sprawami wiary, jasne motywy wstąpienia do FZŚ, gotowość podjęcia zadań apostolskich).
- mieć ukończone 18 lat (w momencie Profesji).

Aktualna wspólnota FZŚ w Sieprawiu została reaktywowana w październiku 1996 roku. Obecnie liczy 15 członków. Opiekunem duchowym jest o.Oswald Jasielski z Zakonu Ojców Bernardynów. Przełożoną wspólnoty jest s.Renata Kozioł, zastępcą przełożonej - s.Irena Suder , sekretarzem - s.Zofia Kozioł, skarbnikiem - s.Maria Konarska , mistrzninią formacji - s.Stefania Szczyglewska. Siostrą odpowiedzialną za sprawy kultu Bł. Anieili Salawy jest s.Stanisława Bętkowska. Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jest Bł. Aniela Salawa.
Spotkania formacyjne odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca przy relikwiach błogosławionej sieprawianki. W ramach spotkania jest: - Eucharystia , nawiedzenie relikwii, konferencja ascetyczna i rozmowy przy małym co nieco na plebanii.

Multimedia

 

Sanktuarium Aniela SalawaMultimediaParafiaMsze ŚwięteKontaktSzukaj...