Multimedia    
Wiadomości Sanktuarium Aniela Salawa Multimedia Parafia Msze Święte Kontakt
 

Ks. Prałat Marian Małysiak
Urodzony 8 czerwca 1913 roku w Koconiu, Parafia Ślemień. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 marca 1942 roku w Krakowie, z rąk kardynała księcia Stefana Sapiehy.

Multimedia

 

Sanktuarium Aniela SalawaMultimediaParafiaMsze ŚwięteKontaktSzukaj...