...jest stowarzyszeniem, którego członkowie żyjąc w świecie uczestniczą w duchu pierwszego instytutu zakonnego, pod kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości (kan.303). Założycielem FZŚ był w 1221r. Św. Franciszek z Asyżu, który nadał mu regułę opracowaną przy pomocy kard. Hugolina, zatwierdzoną przez papieża Honoriusza III. Spotyka się różne nazwy: Franciszkański Zakon Świeckich, Świecka Rodzina Franciszkańska, III Zakon Św. Franciszka. Wszystkie te nazwy dotyczą tego samego stowarzyszenia wiernych, które do 1978r. nosiło nazwę III Zakon Św. Franciszka (TZF), a po zatwierdzeniu nowej Reguły (24 czerwca 1978r.) przez Ojca Świętego Pawła VI nosi nazwę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ).

Głównym celem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ), jest dążenie do doskonałości chrześcijańskiej i podejmowanie dzieł apostolskich w duchu franciszkańskiej rodziny zakonnej. Franciszkański Zakon Świeckich kieruje się ogólnym prawem Kościoła i prawodawstwem własnym (Reguła, Konstytucje Generalne, Rytuał, Statuty Partykularne). Opiekę duchową nad nimi Kościół powierzył przełożonym Pierwszych Zakonów. Podstawową komórką FZŚ jest wspólnota miejscowa przy kościele franciszkańskim lub diecezjalnym. Wspólnoty miejscowe z jednego terenu (w Polsce na terenie metropolii kościelnej lub diecezji) tworzą wspólnotę regionalną. Wspólnoty regionalne tworzą wspólnotę narodową, a wspólnoty narodowe-wspólnotę międzynarodową, która utożsamiana jest z całym Franciszkańskim Zakonem Świeckich. Wspólnotą na każdym poziomie kieruje rada wspólnoty (miejscowej, regionalnej, narodowej, międzynarodowej) z Przełożonym Wspólnoty.

Kandydat do FZŚ winien:

-wyznawać wiarę katolicką i prowadzić życie sakramentalne;
-żyć w łączności z Kościołem (słuchać i wypełniać zalecenia Kościoła i Jego Pasterzy);
-cieszyć się dobrą opinią moralną (wystawioną przez Ks. Proboszcza);
-okazywać wyraźne oznaki powołania (zainteresowanie sprawami wiary, jasne motywy wstąpienia do FZŚ, gotowość podjęcia zadań apostolskich);
-mieć ukończone 18 lat (w momencie profesji).

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Sieprawiu została reaktywowana w październiku 1996r. Obecnie liczy 18 członków /są to profesi wieczyści/ oraz 4 nowicjuszów. Opiekunem duchowym jest o. Błażej Budnik z Zakonu Ojców Bernardynów. Przełożoną wspólnoty jest s. Zofia Kozioł, zastępcą przełożonej jest s. Maria Konarska, odpowiedzialną za formację jest. s. Cecylia Matoga, sekretarzem wspólnoty jest s. Renata Kozioł, skarbnikiem i odpowiedzialną za liturgię jest. s. Anna Pietrzyk. Siostrą odpowiedzialną za szerzenie kultu Bł. Anieli Salawy-głównej patronki FZŚ w Polsce jest s. Anna Kurek.

FZŚ w Sieprawiu ma swoje spotkania formacyjne w I czwartki miesiąca po Mszy Świętej wieczornej i nabożeństwie ku czci Błogosławionej Sieprawianki. W ramach spotkania jest prowadzona katecheza z formacji ciągłej, modlitwa brewiarzowa, spotkanie braterskie oraz omawianie i podejmowanie bieżących tematów i inicjatyw.

rozne-pl-60
946517
Dzisiaj: 49
Wczoraj: 360
Ten miesiąc: 3.977