1. Dzisiaj mieliśmy rozpocząć Rekolekcje Wielkopostne. Zostały one odwołane z powodu epidemii koronawirusa. Prośmy Boga o rozpoznanie znaków czasu. Doświadczamy kruchości naszego życia i ludzkiej bezradności. Ufajmy Jezusowi, który dla naszego Zbawienia umarł i zmartwychwstał. Przyjmujmy duchową Komunię Świętą korzystając z udziału w Eucharystii przez środki społecznego przekazu. W radiu i telewizji transmitowane są także rozważania rekolekcyjne i nabożeństwa pokutne.

2. Nie będzie ogólnoparafialnej spowiedzi świętej z udziałem zaproszonych spowiedników. Dyżury w konfesjonałach są zawsze pół godziny przed Mszą Świętą. Nie odkładajmy sakramentu pokuty i pojednania na ostatni moment.

3. Transmisja Mszy Świętej z naszego Sanktuarium, w niedzielę 22 marca, będzie o godz. 8.00. Transmisja z konta facebook Ks. Michała Curzydło.

4. Dzieci szkolne (i nie tylko) zachęcamy do wysłuchania i obejrzenia Rekolekcji, które opracował Ks. Michał Curzydło. Można je wysłuchać i obejrzeć na stronie parafii w Niegowici.

5. W Tygodniku Katolickim NIEDZIELA polecamy między innymi artykuł o świętym na czas epidemii.

6. Modląc się o ustanie epidemii koronawirusa, równocześnie przestrzegajmy wszystkich poleceń mających na celu uniknięcia zarażenia wirusem.
*W naszym Sanktuarium, po każdej Mszy Świętej, modlimy się o ustanie epidemii, i o siły dla lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy, za przyczyną bł. Anieli Salawy.
* O 16.30 trwa modlitwa z odśpiewaniem suplikacji za Ojczyznę i o ustanie epidemii na świecie.

7. W miarę naszych możliwości bądźmy solidarni udzielając pomocy najbardziej potrzebującym. To też może być aktem religijnym, gdy w bliźnim dostrzeżemy Boga.
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci, choćby najmniejszemu, Mnieście uczynili” – mówi Jezus.

8. Na ołtarzu w kaplicy bł. Anieli Salawy są do zabrania deklaracje przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, z okazji Uroczystości Zwiastowania NMP, którą Kościół będzie przeżywał w środę 25 marca.

rozne-pl-35
940309
Dzisiaj: 375
Wczoraj: 254
Ten miesiąc: 2.835