Rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Gościmy ks. dr hab. Grzegorza Godawę, który będzie głosił Słowo Boże. O 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, o 16.00 Msza Święta z nauką rekolekcyjną. Msza św. w Olszowicach o 12.00. Kartki z propozycjami kandydatów do rady parafialnej prosimy składać do urn przy wyjściu z kościoła.

Spotkania rekolekcyjne dla dorosłych codziennie o 6.30 i o 18.00. Uczniowie będą uczestniczyć w swoich spotkaniach zgodnie z programem, przychodząc ze szkół.

W poniedziałek o 16.00 Msza dla chorych i sakrament chorych. Pół godziny wcześniej możliwość spowiedzi. Prosimy o pomoc osobom starszym i chorym w dotarciu do kościoła.

W poniedziałek i środę o 20.00 Msza Święta i nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej.

Wtorek to dzień Sakramentu Pokuty. Spowiedź od 8.00 do 12.00 oraz od 14.30 do 18.00.  Zachęcamy do spowiedzi, zwłaszcza kandydatów do bierzmowania i ich świadków oraz rodziny. Prosimy, jeśli to możliwe nie odkładać spowiedzi na później. Komunia św. będzie udzielana co 20 min.  W środę o 16.00 Msza w Olszowicach. Odwiedziny chorych we wtorek. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.

Dziś trzecia niedziela miesiąca – składka z Mszy św. na inwestycje i cele rekolekcyjne.

Aktualnie trwają prace przy montażu nowych drzwi.

Kalendarz liturgiczny:

Poniedziałek – Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci.

Czwartek - O 18.00 Uroczysta Msza św., w czasie której młodzież z klas VIII przyjmie Sakrament Bierzmowania, którego udzieli Ks. bp Robert Chrząszcz.

Piątek - Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00. Dla wszystkich po Mszy św. o 18.00. Dla młodzieży o 20.00. W Olszowicach o 17.30.

Sobota - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO - Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci – domaga się poszanowania i obrony. Duchowa adopcja trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca oraz specjalnej modlitwy w intencji zagrożonego dziecka i jego rodziców. Deklaracje Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego można wziąć z ołtarza w kaplicy Bł. Anieli Salawy. Wypełnioną Deklaracje prosimy złożyć na ołtarzu przed Mszą Świętą w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Nowenna do św. Michała Archanioła o 17.30.

O wsparcie na sprzątanie kościoła w najbliższym tygodniu prosimy parafian z ulic Jagodowej i Rajskiej.

W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne. Dochód przeznaczony jest na działalność Caritasu.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i „Niedziela”, w których polecamy artykuły o św. Janie Pawle II oraz naszej gazetki parafialnej „Archanioł”.

Z naszej wspólnoty parafialnej w minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Józefa Pietrzyka Polecajmy Go miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…


ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

Za zgodność:

Ks. Jarosław Mrówczyński

Zastępca Sekretarza Generalnego
Konferencji Episkopatu Polski

rozne-pl-22
946519
Dzisiaj: 51
Wczoraj: 360
Ten miesiąc: 3.979