1. Msze Święte – jak w niedzielę, oraz dodatkowa Msza Święta o godz. 18.00.
*Na Sumie uroczyste udzielenie sakramentu chrztu dzieciom.
*Składka dzisiejsza jest przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

2. W jutrzejszą niedzielę – w niedzielę w oktawie Narodzenia Pańskiego wypada święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.
*Po każdej Mszy Świętej – błogosławienie rodzin relikwiami św. Jana Pawła II.

3. Tegoroczne obchody Tajemnicy przyjścia na świat Zbawiciela Odkupiciela Jezusa Chrystusa, przeżywamy w obostrzeniach sanitarnych, których Kościół nigdy nie zaznał w ciągu dwu-tysięcznej historii.
*Dziękujemy wszystkim, którzy duchowo łączą się z Kościołem celebrującym Tajemnice naszego Zbawienia. Dziękujemy również tym, którzy są fizycznie i duchowo w Kościele jako reprezentanci całej wspólnoty.
*Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu dekoracji i w celebracji eucharystycznej: wolontariuszom, młodzieży i Duszpasterskiej Radzie Parafialnej - za pomoc najbardziej potrzebującym; dziękujemy księżom wikariuszom – księdzu Bartłomiejowi i ks. Michałowi za gorliwą służbę w konfesjonale i przy Ołtarzu.

4. Na szczęśliwe i radosne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia, przyjmijcie Błogosławieństwo Boże.

rozne-pl-27