W ostatni dzień 2020 roku, Mieszkańców Olszowic dotknęła olbrzymia tragedia – spłonął ich dom.

Uruchomiono zbiórkę pieniężna na stronie internetowej zrzutka.pl oraz podjęto liczne działania wspierające pogorzelców w jak najszybszej odbudowie ich domu.

Numery kontaktowe do osób odpowiedzialnych za poszczególne części naszych działań:
- pomoc od urzędów i instytucji - Zbigniew Pietrzyk tel. 888 563 998
- kwestie związane z odbudową, zgłaszanie chęci wsparcia własną pracą, usługami lub materiałami – Piotr Tylek tel. 502 450 148
- pomoc rzeczowa – ubrania, wyposażenie domu itp. – Monika Wilczyńska tel. 607 568 926
- zbiórka finansowa na zrzutka.pl, koordynator akcji informacyjnej oraz inne niewymienione – Dariusz Tylek tel. 501 248 382 lub 690 022 960.
Informacje znajdują się również na profilu OSP Olszowice

rozne-pl-40