1. „Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego (…) ukrzyżowaliście, (…) Bóg wskrzesił z martwych” (Dz 4,10). Na samym początku dziejów Kościoła zabrzmiały doniośle w Jerozolimie te słowa św. Piotra: słowa chrześcijańskiego orędzia zbawienia. Po dwudziestu wiekach Kościół staje na progu trzeciego tysiąclecia z tym samym orędziem, które stanowi jego jedyne bogactwo: Jezus Chrystus jest Panem; w Nim i tylko w Nim jest zbawienie; On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki”.
Tak nauczał Bł. Jan Paweł II zachęcając, abyśmy przyjęli Chrystusa do swojego życia.
Niech te słowa Jana Pawła II będą jak najlepsze życzenia wielkanocne. Życzmy sobie nawzajem radości ze spotkania Chrystusa i Bożego pokoju w naszych sercach.

2. Triduum Paschalne, rozpoczęte Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej, kończy się Nieszporami w Niedzielę Wielkanocną. Nieszpory – o godz. 15.30.

3. Jutro – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy. Msze Święte – jak w niedzielę. Jutrzejsza składka jest przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Na Sumie – uroczyste udzielenie sakramentu chrztu świętego.
Dzisiejsza składka jest na inwestycje parafialne /prace na cmentarzu/.
*Za tydzień – Kwesta POLA NADZIEI na Hospicjum św. łazarza w Krakowie.

4. W przyszłą niedzielę – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w Rzymie, odbędzie się kanonizacja Bł. Jana XXIII i Bł. Jana Pawła II. To wielka radość dla Kościoła w Polsce i dla Kościoła Powszechnego. Jan Paweł II kontynuował wielkie dzieło soboru, który zwołał Jan XIII. Ta kanonizacja jest dla nas wielkim wezwaniem, abyśmy na nowo miłowali Kościół i lepiej go rozumieli.
*W sobotę przed niedzielą kanonizacyjną zapraszamy na czuwanie modlitewne. O 18.00 – Msza Święta. Po Mszy Św. czuwanie do godz. 21.00. Zakończenie Apelem Jasnogórskim.

5. W tym roku przeżywamy 10-tą rocznicę erygowania Sanktuarium Bł. Anieli Salawy. Budowla tej świątyni radowała serce Kard. Karola Wojtyły, już wkrótce świętego Jana Pawła II. On to dokonał wmurowania kamienia węgielnego, poświęcił dzwony i darzył wielkim zaufaniem i przyjaźnią proboszcza ks. Jana Przytockiego i naszą Parafię. Kardynał Karol Wojtyła, Jan Paweł II – święty, czynił wiele starań na rzecz beatyfikacji Anieli Salawy i On ją beatyfikował 23 lata temu.
*Po czterech latach zakończona została peregrynacja relikwii Bł. Anieli Salawy w naszej Parafii. Ufamy że spotkania Rodzin z Błogosławioną Rodaczką było i będzie źródłem wielu Bożych łask. Niech nadal pogłębia się więź z naszą orędowniczką u Boga.

6. Serdecznie dziękujemy za wszelkie zaangażowanie się Parafian w godne przeżycie Świąt Wielkanocnych: Bóg zapłać za dekorację „Ciemnicy” i „Grobu Pańskiego” – pani katechetce Dorocie Suder, Ks. Wojciechowi Gazdowiczowi i Grupie Apostolskiej. Bóg zapłać Służbie Liturgicznej pod opieką Ks. Romana Zapały; Służbie kościelnej – panu Wacławowi Cyganowi, kościelnemu i panu Andrzejowi Bujasowi, który całym sercem pomaga nam na czas choroby organisty pana Adama Szlachty. Mamy nadzieję, że pan Adam będzie mógł wkrótce kontynuować posługę organisty. Bóg zapłać Duszpasterskiej Radzie Parafialnej, Wolontariuszom, Orkiestrze, Ochotniczym Strażom Parafialnym, Dyrekcjom Szkół, Urzędowi Gminy. Wszystkim wspólnotom – za uświetnienie Procesji Rezurekcyjnej. Bóg zapłać za sprzątanie i dekoracje, za przesłane nam liczne życzenia świąteczne. Niech wszystkim Błogosławi Chrystus Zmartwychwstały.

INTENCJE MSZALNE: 21 IV – 27 IV 2014 r.

Poniedziałek:

godz.

6.30:

+Marian Kowalczyk 1 r. śm. ++rodzice: +Anna +Tytus.

8.00:

Dziękczynna w dniu urodzin Łukasza z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski.

9.30:

+Stanisław Siatka +Maria Półtorak +Jan Kapusta +Eleonora ż.

11.00:

Za nowo ochrzczonych.

16.00:

+Józefa(fem.) Szczurek

Wtorek:

godz.

6.30:

1) +Maria 11 r. śm. +Stanisław m.

2) +Tadeusz Konarski.

18.00:

1) +Józefa Szczurek.

2) W 9 r. ślubu – dziękczynna z prośbą o Błog. Boże dla Tadeusza
i Aleksandry z dziećmi.

Środa:

godz.

6.30:

+Antoni Surówka +Helena ż. +Kazimierz s.

18.00:

1) +Józefa Szczurek.

2) +Maria Pilch 4 r. śm.

Czwartek:

godz.

6.30:

1) +Stanisław Mika –od syna Michała z żoną Anna i dziećmi.

2) +Władysław Kowal.

18.00:

+Józefa Szczurek.

Piątek:

godz.

6.30:

1) +Stanisław Mrowczyk 2 r. śm.

2) +Józef Najder.

18.00:

+Józefa Szczurek.

Sobota:

godz.

6.30:

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Bł. Boże dla Sebastiana w 12 r. urodzin.

18.00:

1) +Józefa Szczurek.

2) +Antonina Matoga 18 r. śm. +Stanisław m. +Wojciech s.

Niedziela:

godz.

6.00:

+Klemens Matoga +Stefania ż. +Józef Chorobik.

8.00:

+Stefan Pitala.

9.30:

+Michał Siatka 3 r. śm.

11.00:

 25 ROCZNICA ŚLUBU MARII i ZBIGNIEWA ORAMUS –dziękczynno – błagalna.

16.00:

+Józefa Szczurek.

rozne-pl-19