1. Do Sakramentu Eucharystii może przystąpić osoba ochrzczona w wierze katolickiej, będąca w stanie łaski uświęcającej. Dopuszczalne jest przyjęcie Komunii Świętej dwukrotnie w ciągu dnia, jeśli za drugim razem uczestniczy się we Mszy Świętej.

  2. I Komunia Święta, zgodnie z zaleceniami Episkopatu Polski jest udzielana dzieciom po trzyletnim okresie przygotowania w klasie III szkoły podstawowej.

  3. Dzieci przygotowują się do I Komunii Świętej w ramach katechezy szkolnej oraz przyparafialnej.

  4. Rodzice dzieci, które uczęszczają do szkół poza terenem parafii, jeśli chcą, by ich dzieci przyjęły I Komunię Świętą w Sieprawiu proszeni są o wyrażenie takiej woli jak najszybciej po rozpoczęciu roku szkolnego w klasie III.

  5. Rodzice, których dzieci nie zostały ochrzczone w Sieprawiu są zobowiązani dostarczyć księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie sakramentalne odpisu z księgi chrztów, potwierdzającego przyjęcie tego sakramentu przez ich dzieci.

  6. Zwykłym terminem I Komunii Świętej w naszej parafii jest druga niedziela maja.

rozne-pl-59
940769
Dzisiaj: 4
Wczoraj: 85
Ten miesiąc: 3.295