1. Prosząc o pogrzeb przynosimy do kancelarii parafialnej kartę zgonu zmarłego (pozostaje w archiwum kancelarii parafialnej) , odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu dla kapłana przyjmującego prośbę o pogrzeb), informację o miejscu pochówku na cmentarzu od grabarza.

  2. Można przed dostarczeniem dokumentów zarezerwować termin pogrzebu.

  3. Jeśli zmarły nie zamieszkiwał (nie był zameldowany) na terenie parafii św. Michała – rodzina zmarłego dostarcza opieczętowaną i podpisaną zgodę proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na pochówek w naszej parafii.

  4. Zachęcamy wiernych do spowiedzi św. w dniach od zgłoszenia do odprawienia pogrzebu. 

rozne-pl-50