1. Zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Katechetycznego do bierzmowania przystępują uczniowie klasy trzeciej gimnazjum po wcześniejszym przygotowaniu. Przygotowanie to obejmuje dwa okresy:
  • bliższy - w klasie I i II gimnazjum, kiedy to uczniowie uczestniczą w życiu religijnym parafii i w ciągu roku spotykają się na Mszy św. wieczornej i konferencji
  • bezpośredni – w klasie III gimnazjum, kiedy kandydaci uczestniczą w regularnych katechezach w miesiącu po wieczornej Mszy św.
  1. Przybliżony termin bierzmowania to maj lub czerwiec każdego roku.

  2. Kandydat do sakramentu bierzmowania ochrzczony poza parafią jest zobowiązany do jak najszybszego dostarczenia odpisu z księgi chrztów, będącego dowodem przyjętego sakramentu.

  3. Jeśli kandydat do bierzmowania zaniedbał przygotowanie w wyznaczonym dla niego roku katechizacji – przygotowuje się do bierzmowania indywidualnie prowadzony przez duszpasterza.

rozne-pl-61
940283
Dzisiaj: 349
Wczoraj: 254
Ten miesiąc: 2.809