Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. To fakt biologiczny, medyczny, niepodważalny. Przyjęcie do wiadomości tego faktu powinno u każdego, niezależnie od wyznawanego światopoglądu, prowadzić do bezwarunkowego szacunku wobec życia każdej poczętej istoty ludzkiej.
Poniżej podano wypowiedzi naukowców i lekarzy pochodzące z różnych publikacji.

Prof. dr med. J. Lejeune (b. kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Paryżu): "Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu (...) Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym".

("Wiedza i Życie" nr 11 z 1986, s. 8)

Prof. dr hab. med. R. Klimek (dyrektor Ginekologii i Położnictwa AM w Krakowie, członek Komitetu Naukowego Światowej Federacji Ginekologów, były przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego): "Człowiek rozpoczyna swoje istnienie z chwilą połączenia się plemnika i komórki jajowej w zygotę jako nowy układ biologiczny".

(mat. z Międzynarodowej Konferencji Aborcja - Przyczyny, następstwa, terapia, 2004, s. 40)

Dr nauk przyrod. R. Kurniewicz-Witczakowa " Nowe życie - życie Waszego dziecka - zaczyna się w momencie zespolenia ze soba żeńskiej komórki jajowej i męskiej - plemnika. Powstaje jedna komórka, która zawiera wszystkie cechy przekazane przez komórki rodzicielskie i jest ona wypadkową dwóch różnych linii dziedzictwa oraz stanowi pod tym względem jedyny i niepowtarzalny zawiązek nowego życia (...) Ten wielki cud natury, jakim jest zapłodnienie (...) jest początkiem życia dziecka w łonie matki".

("Nasze dziecko" red. prof. dr hab. med. J. Kopczyńska-Sikorska,
Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1994, s. 31)

Prof. dr hab. Z. Bielańska-Osuchowska: " Połączenie się jąder komórkowych jaja i plemnika jest to najważniejszy moment zapłodnienia - powstanie nowego organizmu. (...) Od momnetu połączenia się jąder komórkowych jaja i plemnika rozpoczyna się rozwój nowego człowieka".

(Z. Bielańska-Osuchowska "Jak zaczyna się życie człowieka".
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 37)

Dr med. A Marcinek: "Połączenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej i ojcowskiej daje początek odrębnemu życiu. W wyniku zapłodnienia powstaje w pełni genetycznie uformowany nowy człowiek, którego rozwój dokonuje się w czasie życia ludzkiego. Tak więc embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły, starzec to określenia poszczególnych etapów rozwoju życia człowieka".

(cyt za: "Służba Życiu. Zeszyty Problemowe", nr III/2001, s. 2)

KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO DO ŻYCIA - KAŻDE POCZĘTE DZIECKO TAKŻE!

rozne-pl-25
934927
Dzisiaj: 3
Wczoraj: 135
Ten miesiąc: 3.831