Odkąd tylko pamiętam
Pochylałeś się ku mnie
Na krzyżu rozpięty,
Wpatrywałeś się we mnie
Wzrokiem przesmutnym
- Król u kolumny!
W skrwawionym płaszczu i sukni
- Ecce Homo!
Potem widziałam Cię Maleńkim,
Widziałam Utajonym,
Widziałam Cię w nimbie złoceń...
Lecz nigdzie, o mój Panie,
Nie wyglądałeś tak piękny
Jak na Golgocie,
Gdy byłeś jedną raną,
Wzgardzonym i odepchniętym,
Prosiłam - Wyryj we mnie
Twe podobieństwo!
I rwałam się do Męki
...Duszę zakryła ciemność,
Cierpienie serce zaległo,
Ból nad mym ciałem się zemścił...
- Jesteśmy jedno
W Męce i szczęściu.

rozne-pl-66
930134
Dzisiaj: 93
Wczoraj: 224
Ten miesiąc: 3.387