1. Rok temu przeżywaliśmy Peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego. W CZASIE ŚWIĘTEJ DOBY NAWIEDZENIA UMACNIAŁA SIĘ NASZA WIĘŹ z Bogatym w Miłosierdzie Ojcem. Trwajmy w duchu otwarcia się na Boże Miłosierdzie, które zbawia nasze dusze i ciała.

2. Dzisiaj wypada XXI Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.
W naszej Parafii przeżywamy TRIDUUM przed odpustem ku czci Bł. Anieli Salawy.
O godz. 9.30 – Msza Święta Dzieci z obrzędem błogosławienia dzieci.
O godz. 11.00, suma z udziałem niepełnosprawnych i podopiecznych Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Po Sumie impreza na Stadionie Karpaty SIEPRAW BEZ BARIER.
O godz. 15.30 – Nieszpory; 16.00 – Msza Święta.

3. Jutro – wspomnienie Bł. Anieli Salawy. W naszej Parafii, w Sanktuarium Bł. Anieli – uroczystość odpustu. Msze Święte: 6.30, 8.00, 11.00 i uroczysta Suma o godz. 18.00.
Celebrze na sumie będzie przewodniczył nasz Rodak Ks. Edward Wielgus Złoty Jubilat w Kapłaństwie – obecnie Rezydent w Pogorzycach oraz Jubilat z Gaja, Ks. Kanonik Władysław Wiecheć.
Kazania na wszystkich Mszach Świętych wygłosi Ks. Kanonik Henryk Bąk z Krakowa –Opatkowic.
Zachęcamy do licznego udziału w Eucharystii. Na Sumę, o godz. 18.00, prosimy Poczty Sztandarowe, Orkiestrę, OSP, dzieci, młodzież, Scholę, Chór Dziecięcy, Zespół w strojach regionalnych, Franciszkański Zakon Świeckich. Niech okaże się nasza radość z daru Błogosławionej Anieli Salawy, naszej Rodaczki.

4. Czwartek – wspomnienie Najśw. Imienia Maryi, na uczczenie „Wiktorii Wiedeńskiej”.
W tym roku mija 330 rocznica Zwycięskiej Bitwy pod Wiedniem, pod wodzą Króla Polski Jana III Sobieskiego. Była to jedna z najważniejszych bitew, która ocaliła chrześcijaństwo i kulturę chrześcijańską w Europie przed zalewem Islamu.
Po Mszy Świętej – w Kaplicy Matki Bożej – film „Bitwa pod Wiedniem”.
Piątek - wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła.
Sobota - ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYZA ŚWIĘTEGO.

5. W przyszłą niedzielę – trzecia niedziela. Ofiary w trzecią niedzielę składamy na Inwestycje Parafialne.

6. Bóg zapłać za sprzątanie i dekorację Kościoła na niedzielę i odpust. 

7. Urząd Gminy Siepraw informuje, że ostatecznie zamówienia na tabliczki z numerem porządkowym budynku, można składać do dnia 20 września 2013 r. w Urzędzie Gminy lub u Sołtysów.
Ponadto, dziękujemy mieszkańcom Gminy za dokonane wpłaty za wywóz śmieci.

8. Do wieczności odeszli: + Henryk Matoga, + Zofia Rosół i + Elżbieta Dobosz. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie.

INTENCJE MSZALNE: 9 IX – 15 IX 2013 r.

Poniedziałek: godz. 6.30: +Włodzimierz Bętkowski +Jan +Katarzyna +Stanisław +Cecylia Dziadkowiec.
8.00: 1) +Stefania Suder +S. Bronisława (fem.) Suder.
2) +Stanisław Pasternak 45 r. śm. +Helena ż.
11.00: O rychłą kanonizację Bł. Anieli Salawy.
18.00: 1) W 50- Rocznicę Kapłaństwa – o Błogosławieństwo Boże dla
Księdza Kanonika Edwarda Wielgusa i Księdza Kanonika
Władysława Wiecheć.
2) +Jacek Hachlica 6 r. śm.
3) O rozwój kultu Bł. Anieli Salawy i rychłą kanonizację.

Wtorek: godz. 6.30: +Józef Burda – od sąsiadów.
18.00: 1) +Jan Matoga
2) +Anna Król –od sąsiadów Galasów i Kolochów.

Środa: godz. 6.30: 1) +Józef Matoga
2) +Antoni Tumielewicz –od żony Heleny.
18.00: 1) +Szymon Matoga 6 r. śm.
2) +Wiesława (fem.) +Mieczysław m.

Czwartek: godz. 6.30: +Genowefa Opach –od pracowników Przychodni Rejonowej w Świątnikach Górnych.
18.00: 1) +Józef Matoga
2) +Anna Król –od Małgorzaty i Jana z Panciawy.

Piątek: godz. 6.30: 1) +Antoni Tumielewicz -od córki Barbary z rodziną.
2) +Stefania +Antoni +Stanisław Wysoccy.
18.00: Dziękczynno-błagalna w 24 ROCZNICĘ ŚLUBU ANNY i JANA z prośbą o Błogosławieństwo Boże.

Sobota: godz. 6.30: 1) +Genowefa Opach –od siostry Marysi z rodziną oraz Danusi z rodziną z Bielska Białej.
2) +Barbara Tylek –od Iwony i Andrzeja Matoga z rodziną.
18.00: 1) +Wanda Sułowska 1 r. śm.
2) 50 ROCZNICA ŚLUBU WANDY i STANISŁAWA DYBA dziękczynno-błagalna – o dalszą Opiekę i Błogosławieństwo Boże.

Niedziela: godz. 6.30: +Stefania Młynarczyk.
8.00: +Maria Proszkowiec 6 r. śm.
9.30: +Antonina Siatka 5 r. śm. +Henryk m.
11.00: +Józef Młynarczyk +Anna ż.
16.00: +Krystyna Batko 4 r. śm.

rozne-pl-72