1. Wczoraj Mszą Świętą wieczorną rozpoczęliśmy w naszej Parafii MISJE ŚWIĘTE.
Przeżywamy je w ROKU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Temat Misji Świętych: BÓG CELEM i ŹRÓDŁEM SZCZĘŚCIA.

2. Witamy serdecznie Księży Misjonarzy, ze Zgromadzenie Księży Michalitów. Witamy Księdza Antoniego Obrzuta i Ks. Stanisława Bożetka.
Misje będą trwać codziennie do niedzieli włącznie. Zakończą się uroczystością odpustu Parafialnego ku czci św. Michała Archanioła. Na Sumie odpustowej, o godz. 11.30, będziemy dziękować Bogu za dar kapłaństwa Ojca Stefana Matogi, który w tym roku przeżywa 60 rocznicę święceń kapłańskich. Nasz złoty Jubilat będzie głównym Celebransem Sumy Odpustowej, Historycznym religijnym przeżyciem będzie uczczenie cudownej figury Św. Michała z Gargano, którą uroczyście powitamy w sobotę, o godz. 16.00.
Ofiary na Mszach Św. w sobotę i w niedzielę, na zakończenie, są przeznaczone na dzieła apostolskie prowadzone przez zgromadzenie Św. Michała Archanioła (domy dziecka, ośrodki dla trudnej młodzieży, szkoły, oratoria, praca misyjna i wydawnicza, budowa Sanktuarium św. Michała w Mińsku na Białorusi).
Program misji został uzupełniony o naukę misyjną w kościele w Olszowicach, w niedzielę, o 9:30 oraz o spotkanie z dziećmi w Olszowicach, które odbędzie się w tamtejszym budynku szkolnym, w poniedziałek i wtorek, o godz. 9:00. Zawiadomienia, które szkoła wysłała rodzicom są nieaktualne.

3. Ogłoszenie OSTEOMEDIK: 25 IX od 12.00 do 14.00 w przychodni zdrowia w Sieprawiu odbędą się odpłatne badania osteoporozy. Zapisy w Ośrodku Zdrowia.
Ogłoszenie APOLLOOPTYKA: 26 IX od godz. 14 przy Ośrodku zdrowia w Sieprawiu, bezpłatne badanie ostrości wzroku.
Ogłoszenia URZEDU GMINY: do 28 IX będą przyjmowane zgłoszenia na odbiór odpadów wielkogabarytowych, których zbiórka będzie w dniach 2 – 12 X.
Gmina Siepraw informuje, że w czwartek 27 września w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą się oficjalne otwarcie Trasy MTB Siepraw oraz Finał Małopolski w kolarstwie górskim. Wydarzenia odbędą się na nowych ścieżkach rowerowych obok stoku narciarskiego w Sieprawiu. Zapraszamy.

4. A oto szczegółowy PROGRAM MISJI PARAFIALNYCH:

Bóg celem i źródłem szczęścia
MISJE PARAFIALNE
Siepraw, 22–30 września 2018 r.

PROGRAM MISJI PARAFIALNYCH

SOBOTA – 22 września
BOGIEM BYŁO SŁOWO
18.00 – Msza św. z uroczystą intronizacją Pisma Świętego i zapaleniem Paschału.

NIEDZIELA – 23 września
WOBEC TAJEMNICY BOGA
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00 – Msze św. z nauką misyjną.
20.30 – Różaniec misyjny, Apel Jasnogórski i zawierzenie parafii NMP.

PONIEDZIAŁEK – 24 września
TAJEMNICE LUDZKIEGO SERCA
8.00 – Msza św. z nauką misyjną.
9.30 – Spotkanie misyjne dla dzieci (szkoła podstawowa kl. 0–III).
11.00 – Spotkanie misyjne dla dzieci (szkoła podstawowa kl. IV–VI).
13.00 – Spotkanie misyjne dla młodzieży (kl. VII–VIII i gimn. kl. III).
17.30 – Różaniec misyjny.
18.00 – Msza św. z nauką misyjną.
19.00 – Misyjna Droga Krzyżowa zakończona Apelem Jasnogórskim.

WTOREK – 25 września
W POSZUKIWANIU RATUNKU
8.00 – Msza św. z nauką misyjną i modlitwą o przebaczenie.
9.30 – Spotkanie misyjne dla dzieci (szkoła podstawowa kl. 0–III).
11.00 – Spotkanie misyjne dla dzieci (szkoła podstawowa kl. IV–VI).
13.00 – Spotkanie misyjne dla młodzieży (kl. VII–VIII i gimn. kl. III).
17.30 – Różaniec misyjny.
18.00 – Msza św. z nauką misyjną i modlitwą o przebaczenie.
20.30 – Szkoła Modlitwy i Apel Jasnogórski.

ŚRODA – 26 września
BYĆ W DOBRYCH RĘKACH
8.00 – Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem sakramentu chrztu św.
9.30 – Msza św. dla dzieci (szkoła podstawowa kl. 0–VI).
13.00 – Msza św. dla młodzieży (kl. VII–VIII i gimn. kl. III).
17.30 – Różaniec misyjny.
18.00 – Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem sakramentu chrztu św.
20.00 – Spotkanie misyjne dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pracującej.
20.30 – Szkoła Modlitwy i Apel Jasnogórski.

CZWARTEK – 27 września
TĘSKNOTA ZA MOCĄ
8.00 – Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem bierzmowania
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.30 – Różaniec misyjny.
18.00 – Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem bierzmowania.
20.00 – Spotkanie misyjne dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pracującej.
20.30 – Szkoła Modlitwy i Apel Jasnogórski.

PIĄTEK – 28 września
W BLASKU I CIENIU KRZYŻA
Dzień spowiedzi misyjnej (8.00–12.00, 15.00–18.00)
8.00 – Msza św. z nauką misyjną.
11.00 – Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia.
15.00–18.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
(15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, 17.30 – Różaniec misyjny za zmarłych)
18.00 – Misyjna Msza św. za zmarłych.
20.00 – Spotkanie misyjne dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pracującej.
20.30 – Szkoła Modlitwy i Apel Jasnogórski.

SOBOTA – 29 września
NIE MA JAK W DOMU
8.00 – Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem ślubów małżeńskich.
11.00 – Spotkanie dla dzieci przedszkolnych i matek w stanie błogosławionym.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.30 – Nabożeństwo oczekiwania i procesja z Figurą do kościoła.
18.00 – Powitanie Figury św. Michała Archanioła i Msza św. z nauką misyjną oraz odnowieniem ślubów małżeńskich.
20.30 – Szkoła Modlitwy i Apel Jasnogórski.

NIEDZIELA – 30 września
KTÓŻ JAK BÓG
6.30, 8.00, 9.30, 11.30, 16.00 – Msze św. z nauką misyjną i aktem poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi.
11.30 – dziękczynienie za 60 lat kapłaństwa o. Stefana Matogi OP.
17.00 – Uroczyste wyznanie wiary pod krzyżem i zakończenie misji świętych (przynosimy krzyże misyjne).

Po każdej Mszy Świętej możliwość przyjęcia szkaplerza św. Michała.

Drodzy Parafianie! W dniach 22–30 września 2018 r. będziemy przeżywać Misje Parafialne. Będzie to czas szczególnej obecności wśród nas Jezusa Chrystusa. Tego, którego wprawdzie spotkaliśmy już w Chrzcie św. i innych Sakramentach, ale przecież nie zawsze konsekwentnie i w pełni idziemy za Nim w naszym życiu. Odkrywamy bowiem w sobie wciąż – sami zaskoczeni i zmartwieni tym faktem – pewne postawy i zachowania, które są dalekie od Chrystusowej Ewangelii. Są to nasze grzechy, które nas niepokoją i od których chcielibyśmy się w szczerości naszej duszy, wyzwolić. Trzeba je jednak najpierw rozpoznać, nazwać po imieniu, zobaczyć ich źródło, czyli stanąć przed Bogiem w prawdzie i w pokorze. Stanie się to możliwe, gdy przez wiarę wejdziemy w świat Boga. Jego miłość nas wówczas odrodzi, w jego Miłosierdziu znajdziemy bezpieczną przystań.

Misje! Czym są? Sam termin pochodzi od łacińskiego słowa „missio” co znaczy „posłanie”. Opatrzność Boża pośle do nas ludzi, którzy głosić będą Słowo Boże. Będą oni przedłużeniem wspaniałego orszaku postaci których znamy ze Starego i Nowego Testamentu: patriarchów, proroków i apostołów. Sam Jezus nazwany został posłańcem Bożym, który przyszedł na ziemię by głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. To On swojemu Kościołowi daje nakaz: „idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.
To zadanie podejmują dziś misjonarze. Idą oni do tych, którzy o Chrystusie jeszcze nie słyszeli. Idą też do tych, którzy choć słyszeli, to jednak zbyt łatwo o Nim zapominają. Idą wreszcie do tych, którzy idą za Chrystusem, ale na tej drodze potrzebują umocnienia i dodania ducha.

Tegoroczne Misje będziemy przeżywać pod hasłem „Bóg celem i źródłem szczęścia”, pod duchowym kierownictwem Ojców Michalitów.
Jest to zgromadzenie, założone przez bł. ks. Bronisława Markiewicza. W swej działalności w sposób szczególny kierują się zawołaniem „Któż jak Bóg”. Na wzór swego świętego Patrona, św. Michała, chcą prowadzić ludzi do Boga.

Nauki Misyjne wygłoszą ks. Antoni Obrzut i ks. Stanisław Bożętka. Wypraszajmy u Boga łaskę owocnego przeżycia naszych Misji.

ks. Piotr Kluska, proboszcz

rozne-pl-63