Drodzy Państwo

Najwyższą wartością, która kształtuje nowe pokolenia i obraz naszej Ojczyzny jest Rodzina. Jej wzór odnajdujemy w Świętej Rodzinie z Betlejem, która zmagała się z trudami swego codziennego życia pozostając świętą Rodziną, gdyż jej fundamentem były niezmienne wartości wzajemnego zaufania, życia w prawdzie, gotowości do przebaczenia, czułej miłości, a równocześnie otwarcia się na innych i gotowość pomocy. Ich gwarantem jest niezmienny Bóg Emanuel, który pragnie szczęścia każdego istnienia ludzkiego na ziemi, który będąc Bogiem stał się człowiekiem, będąc Bogaty stał się ubogi, bliski, zatroskany, kochający.

Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Dekanatu Mogilany oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa promując wartości życia rodzinnego i wpisując się w kilkuletnią tradycję organizuje XIV Konkurs Szopek Tradycyjnych i Krakowskich dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej.

Serdecznie prosimy katechetów i nauczycieli o zainteresowanie uczniów udziałem w konkursie.

Jesteśmy przekonani, że liczny udział waszych uczniów w konkursie wzmocni więzi rodzinne i utrwali wieloletnią tradycji.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. mgr Roman Zapała

 Regulamin Konkursu Szopek Bożenarodzeniowych 2014

rozne-pl-36